• Tiếng Việt
 • English
 • Tiếng Việt
 • English
 • Hàng Hải – Vận Tải Biển – Logistics

  Không chỉ có bề dày kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến các dịch vụ hàng hải & vận tải biển, đội ngũ chuyên gia chúng tôi còn có kiến thức và các kinh nghiệm thực tế thực hiện các dịch vụ logostics, chúng tôi còn thực hiện tư vấn cho khách hàng trong lĩnh vực mua bán tàu, đăng kiểm tàu, đóng tàu và các dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, giao nhận vận tải nói riêng và các dịch vụ logistics nói chung.Tất cả các thành viên trong đội ngũ chuyên viên chúng tôi đều có năng lực chuyên môn và sử dụng lưu loát tiếng Việt và tiếng Anh.

  iLAW cung cấp đến khách hàng các dịch vụ sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng giải quyết một cách hiệu quả các tranh chấp về hàng hải.
  • Hỗ trợ khách hàng đăng ký tờ khai hải quan và các quy trình xuất nhập khẩu hàng hoá, giao nhận vận tải và logistics.
  • Đại diện khách hàng trong quá trình xét xử tại tòa và tố tụng.
  • Tư vấn khách hàng về việc đăng kiểm tàu, thế chấp tàu, đóng tàu, hợp đồng thuê tàu.
  • Hỗ trợ khách hàng nắm bắt kịp thời quy định vận tải biển quốc tế thường xuyên thay đổi.