• Tiếng Việt
 • English
 • Tiếng Việt
 • English
 • Mua Bán & Sáp Nhập doanh nghiệp

  Mua Bán & Sáp Nhập doanh nghiệp (M&A)

  Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, iLAW của chúng tôi đã hỗ trợ thành công nhiều giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

  Các chuyên gia Mua bán & Sáp nhập của chúng tôi cho ý kiến, tư vấn và cung cấp dịch vụ đầy đủ và cụ thể cho những vụ việc sáp Mua bán & Sáp nhập đầy rủi ro này.  Đi cùng với M&A là các lĩnh vực xuyên suốt cùng quyết định tính hiệu quả và thành công của thương vụ như chống độc quyền, thuế, tài chính mua bán, sở hữu trí tuệ, các tranh chấp tiềm ẩn.

  Đồng thời, các chuyên gia của chúng tôi tư vấn cho khách hàng các phương thức giao dịch hợp lý nhất, tiến hành đánh giá tình trạng pháp lý của công ty mục tiêu, chuẩn bị và soạn thảo tài liệu phục vụ cho giao dịch, hỗ trợ khách hàng đạt được các yêu cầu cần thiết theo quy định của pháp luật, và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn tất giao dịch theo kế hoạch đã định sẵn.