• Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Việt
  • English
  • Ngân hàng & Bảo hiểm

    Ngân hàng & bảo hiểm

    Ngân hàng & bảo hiểm là một trong những lĩnh vực hết sức tiềm năng nhưng cũng không  kém phần mạo hiểm, không chỉ các nhà đầu tư mà những cá nhân tổ chức đơn lẻ có nhu cầu liên quan đến lĩnh vực này cũng cần nên được trang bị một hệ thống kiến thức đầy đủ để giảm thiểu những rủi ro cũng như bảo vệ mình tránh những tranh chấp mất mát không đáng có. Fullaw cũng tư vấn và soạn thảo các tài liệu, văn bản cho ngân hàng và người đi vay về các hợp đồng vay, hạn mức tín dụng và các biện pháp bảo đảm như hợp đồng bảo lãnh, thế chấp hay cầm cố phù hợp, đăng ký các khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tư vấn cho các khách hàng là các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ hàng đầu trên thị trường Việt Nam liên quan đến việc thành lập, hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm của họ tại Việt Nam.

    Nếu bạn cần thêm thông tin để biết công ty chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về những vấn đề Ngân hàng & bảo hiểm, xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi .