• Tiếng Việt
 • English
 • Tiếng Việt
 • English
 • Sở hữu trí tuệ

  Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. ilaw luôn sẵn sàng nắm bắt và đi cùng với những thay đổi đó để cung cấp các dịch vụ tư vấn của mình cho các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia kinh doanh tại Việt Nam về các vấn đề sở hữu trí tuệ.

  Các dịch vụ ilaw cung cấp bao gồm:

  Bằng sáng chế

  Nhãn hiệu

  Bản quyền

  Bí mật kinh doanh, bí quyết và bảo vệ thông tin mật

  Cạnh tranh không lành mạnh

  Cấp phép và chuyển nhượng

  Tranh tụng